Responsive Ad Slot

Bozova

Bozova

Baydemir "Bozovalılar neden içme suyu sorunu yaşıyor”

Atatürk Barajı kıyısındaki Bozova’da neden halen nitelikli içme suyu sıkıntısı var? Baydemir Bozova’nın bu sorununu meclis gündemine taşıdı.

4 Haziran 2016 Cumartesi

/ Editör Bozova Haber
Atatürk Barajı kıyısındaki Bozova’da neden halen nitelikli içme suyu sıkıntısı var? Baydemir Bozova’nın bu sorununu meclis gündemine taşıdı.

Urfa’nın 54 bin 775 nüfusa sahip ilçesi Bozova, Atatürk barajının kıyısında ama halen nitelikli içme suyunu sağlayan teknik donanıma sahip değil. Atıl durumda olan su depoları, Fırat nehri çevresindeki köylerinin kanalizasyon bağlantılarının Bozova ilçe içme suyunun sağlandığı Fırat nehrine aktığı tespitleri sorunlardan sadece birkaçı olduğunu belirtti.
HDP Urfa vekili Baydemir sorunların çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sekiz soruluk bir soru önergesi sundu. Önergede, temiz su arıtma tesisi meselesi, alt yapı sorunları ile Bakanlığın Bozova için atacağı adımlar, ayrılan bir ödenek olup olmadığı, Bakanlığın ve İller Bankasının ilgili belediye ile eşgüdümlü çalışıp çalışmadığı soruldu.
Baydemir’in yönelttiği sorular;
1-         Bozova ilçemizde temiz su arıtma tesisi var mıdır?  Yok, ise, temiz su arıtma tesisi ne zaman planlamaya alınacak, ne zaman inşa edilecek, ne zaman halkın hizmetine sunulacaktır?
2-         Bakanlığınızın ve İller Bankası’nın ilgili belediye ile eşgüdümlü bir çalışması bulunmakta mıdır?
3-         Bozova ilçemize bağlı kaç köyümüzde içme suyu kuyudan karşılanmaktadır? Kaç hanenin içme suyu bağlantısı bulunmaktadır?
4-         Bozova ilçemize bağlı kaç köyde köylülerimiz içme suyunu kendi imkânları ile sondaj kuyusundan temin etmektedirler?
5-         Bozova ilçemizde atık su arıtma tesisi var mıdır? Yok, ise, atık su arıtma tesisi ne zaman planlamaya alınacak, ne zaman halkın hizmetine sunulacaktır? Konu hakkında, Bakanlığınız ve İller Bankası’nın, ilgili belediye ile eşgüdümlü bir çalışması var mıdır?

6-         Bozova ilçemize bağlı kaç köyde kanalizasyon alt yapısı bulunmaktadır? Kanalizasyon alt yapısı olmayan köylere dair bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Bakanlığınızın ve İller Bankası’nın ilgili belediye ile eşgüdümlü bir çalışması var mıdır?
7-         Yurttaşlar arasında, köylere hizmet götürülürken, siyasi saikle ayrımcılık yapıldığı iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur? Doğru ise, ayrımcılık yapan kişiler hakkında her hangi bir yaptırımız olacak mıdır?
8-         Bozova ilçemiz için yukarda bahsi geçen ve temel insani ihtiyaç olan su ve alt yapı ihtiyacının giderilmesi için Bakanlığınız ve bağlı ilgili kuruluşların 2016 bütçesinde ayrılan bir ödenek mıdır? Var ise, ayrılan ödenek ne kadardır?


Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Don't Miss
© Tüm Hakları Saklıdır
Yazılım templateszoo