Bozova Atatürk Barajından sulama suyu bırakıldı

2017 yılı sulama programı çerçevesinde Şanlıurfa’da sulama sezonu başladı. Şanlıurfa ovalarını sulamak maksadıyla Atatürk Barajı rezervuarından alınan su, Urfa Tünelleri vasıtasıyla sulama kanallarına veriliyor.

 Atatürk Barajı gölrezervuarından alınan su, her biri 26.5 km uzunluğunda, 7.62 m çapında ve toplamda 328 m3 kapasiteli iki adet tünel yardımı ile ana isale kanallarına,oradan da bu kanallar ile Mardin ve Harran Regülatörlerine aktarılıyor.

Sulamayla Harran Ovasının Ekonomiye İlave Katkısı Yaklaşık 825 Milyon Lira
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye yapılan sulama yatırımları ile Harran Ovası’nda 1 milyon 621 bin 920 dekar alan suyla buluşuyor. 2017 yılı sulama mevsiminin açılmasıyla sulama suyu bu bölgeye verilmeye başlandı. Bölgede pamuk üretimi yapan çiftçilerindekar başına 1.200 TL, buğday ve ikinci ürün olarak mısır üretimi yapan çiftçiler ise ortalama dekar başına 915 TL gelir sağlayacağı tahmin ediliyor. Harran Ovası Sulamaları ile sulu tarımın yapılmasıyla kuru tarıma göre bölge çiftçisi 508 lira gelir artışı sağlıyor. Bölgenin ülke ekonomisine katkısı ise yaklaşık 825 milyon lirayı buluyor.

Suruç Ovası’nda 563 Bin 790 Dekar Zirai Alan Suyla Buluşacak
Suruç Ovası’na aktarılan su ise yine Atatürk Barajı göl sahasından 29 km açık kanal vasıtasıyla Suruç Tüneline aktarılıyor. 17,185 metre uzunluğunda ve 7 metre çapında olan, aynı zamanda Dünyanın 5. büyük sulama tüneli olan Suruç Tünelindeki su, 5,5 milyon metreküp kapasiteli Taşbasan Depolama sahasında, TP1 Pompa İstasyonu ile 54 bin 450 dekarı, 24km uzunluğundaki sağ sahil kanalı ile 176 bin 570 dekar alanı ve 46 km uzunluğundaki sol sahil kanalı ile 332 bin 760 dekarı sulayacak.
2017 sulama mevsiminde 563 bin 790 dekar zirai alanın sulanmasının hedeflendiğiSuruç Ovasında, pamuk üretimi yapan çiftçilerin dekar başına 1.180 TL, buğday ve ikinci ürün olarak mısır üretimi yapan çiftçilerin ise ortalama dekar başına 895 TL gelir  sağlayacağı tahmin ediliyor.Suruç Ovası Sulamaları ile sulu tarımın yapılmasıyla kuru tarıma göre bölge çiftçisi 354 lira gelir artışı sağlıyor. Bölgenin ülke ekonomisine katkısı ise yaklaşık 200 milyon lirayı buluyor.

Bölge İnsanının Hayat Şartları Yükselecek
Şanlıurfa’nın GAP kapsamında bulunan bir il olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “ Son yıllarda bu ilimizesulama alanında önemli yatırımları kazandırdık. Bu yatırımlarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz. Bölge çiftçimiz, dolayısıyla ülkemiz bu yatırımlar sayesinde ciddi anlamda ekonomik girdiler elde etti ve etmeye devam edecek. Bölge insanımızın hayat şartları daha da yükselecek” değerlendirmesinde bulundu.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar