DSİ, taşkın koruma tesisleri yapıyor

15. DSİ Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa'da hem su ihtiyacını karşılamak hem de olası su taşkınlarında can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

DSİ, Şanlıurfa'da taşkın koruma tesisleri inşa etmeye devam ediyor. Kuraklıkla birlikte iklim değişikliğinin yaşandığı belirtilirken, bu nedenle yağışların şiddetli olduğu ve taşkınlara yol açtığı ifade ediliyor.

DSİ de bu anlamda taşkın koruma tesislerini inşa ederek, bu taşkınların önüne geçmeyi hedefliyor.


DSİ Genel Müdürü Murat Acu, yaptıkları çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "son 15 yılda inşa ettiğimiz 4 bin 471 adet taşkın koruma tesisi ile 4,5 milyon dekar alan taşkınlardan korunmuştur" dedi.
DSİ, taşkın koruma tesisleri yapıyor
"Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır" diye Acu, "DSİ Genel Müdürlüğü bu anlayış çerçevesinde geliştirdiği projeler ile suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde planlanan yatırımları milletimizin hizmetine sunmaktadır. DSİ yatırımları; tarım, endüstri, enerji ve hizmet sektörlerinde büyük önem taşımakta, gerek gıda güvenliğinin temini gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması hususlarında önemli bir işlev görmektedir. Bu yatırımlar aynı zamanda sel gibi afetlere karşı da vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamaktır" diye konuştu.

Dere ıslah çalışmaları yaptıklarını da ifade eden Acu, "Yaptığımız çalışmalar, aynı zamanda şehir merkezlerine, ilçelere de ayrı bir güzellik katıyor. Son yıllarda Bakanımızın da talimatıyla sırasıyla “estetiği, emniyeti ve ekonomiyi” ön plana çıkaran dere ıslahlarını hayata geçiriyoruz. Taşkın koruma projelerimizi yaparken; Yukarı havzadan başlamakta, Aşağı havzada ise gerekli dere ıslah çalışmalarını yürütmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Taşkın koruma tesisleri yapılırken, bunun yanı sıra taşkını önceden bildirecek bir sistem de kuruldu. Bu vesileyle taşkın olayı yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. Ülke genelinde taşkının zararlarını azaltmak amacıyla taşkın tahmini ve erken uyarı sistemlerini kurmak, kurulan sistemlerin işletilmesini sağlamak ve gerektiğinde taşkın erken uyarısı vermek için Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi kurulduğu belirtildi.

Kurulan bu merkezde meteorolojik tahminlere bağlı olarak hidrometeorolojik çalışmaların tehlike durumlarında bölgeler için uyarıların yayınlayacağı belirtildi.

Acu, yaptığı açıklamada, "DSİ’ce üretilen; gözlem istasyonları verileri (akım gözlem istasyonları, kar gözlem istasyonları, göl gözlem istasyonları, depolama tesisleri vb.), taşkın kontrol maksatlı tesislerin karakteristik bilgileri, tarihi taşkın verileri, akarsu ve taşkın kontrol tesislerine menfi müdahalelere ait bilgiler, taşkın tehlike haritaları, havza master planları gibi verilerin noksansız ve hatasız olarak eşzamanlı kullanıma sunulması için gayret göstermekteyiz" dedi.

Taşkının önlenmesindeki en önemli etkenin taşkın öncesi alınan tedbirler olduğunu belirten Genel Müdür Acu, "Taşkına karşı her daim hazırlıklı olmalıyız. Kritiklik arz eden rezervuarlarımıza bakıp, mansap şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakmak gerekir. Çalışmalarımızı bu kapsamda yürütmekteyiz" diye konuştu.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar