Tarım toprakları betona kurban gidiyor

Yapılan araştırmalara göre son yarım asırlık süreçte yaklaşık 18 milyon dekarlık tarım arazisi bu şekilde yok oldu. Türkiye’nin en önemli doğal kaynağı olan verimli toprakların yanlış kullanım sonucu bu şekilde yok olması ilerleyen yüzyıllar için çok büyük sorun teşkil ediyor.

Bir santimetre toprağın oluşması için 400 yıllık bir zaman dilimine ihtiyaç duyulurken sağlıklı bir şekilde tarım yapılabilmesi için ise toprak derinliğinin en az 60 santimetre olması gerekiyor. Bu şartların yerine gelmesi için en az 20 bin yıl gerekiyor.

Sanayileşme, hızla gelişen kentlerdeki konut ihtiyacının giderilmesi başta olmak üzere yeni karayollarının açılması ve farklı işletmelerin faaliyete geçmesi gibi nedenler, verimli tarım arazilerinin amaç dışı kullanımında önemli rol oynuyor. Bu gibi nedenlerden dolayı milyonlarca hektarlık verimli toprak yok oluyor.

Birinci sınıf tarım toprakları bile tarım dışı maksatla kullanacaklara her türlü kolaylıklar sağlanmaktadır. İzin verilmeme ve ceza uygulaması pratikte bulunmamaktadır. Ülkemizin en değerli doğal varlıklarından ormanların yanarak yok olması gibi, birinci sınıf tarım topraklarının insan eliyle amaç dışı kullanıma açılması katliamdır. Ormanları yakanlarla toprakları amacı dışında kullananlar aslında aynı şeyi yapmaktadır. Çünkü, bu şekilde, topraklar, geri dönüşümsüz biçimde insanlığın ortak değeri olmaktan çıkmaktadır.

Ülke genelinde büyük bir sorun olarak duran tarım topraklarının yok olması Şanlıurfa’da had safhaya ulaşmış durumdadır. Şanlıurfa şehir merkezine yakın olan tarım alanlarında çarpık yapılaşmanın son yıllarda iyiden iyiye artması verimli toprakların her gün daha fazla betonlaşmasına neden oluyor. Şanlıurfa’da son yıllarda uygulanan yanlış imar projeleri sayesinde hızla betonlaşan tarım arazileri alarm veriyor.

Yorum Gönder

0 Yorumlar