Fındıkta olduğu gibi fıstıkta taban fiyat konulmalı!


TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi Şanlıurfa ili 2022 yılı tahmini fıstık üretim maliyetini hesapladı. Yapılan hesaplamada 15 yıllık bakım masrafları eklenmeden bir kilo fıstığın maliyeti 111 TL’yi buluyor.

Şanlıurfa’da 29 milyon 335 bin 268 fıstık ağacının dikili olduğunu söyleyen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik, “TÜİK verilerine göre 3.818.466 dönüm alanda 54.548.247 meyve veren fıstık ağaç sayısı var. Meyve vermeyen ağaç sayısı ise 22.721.902’dir. Ülkemizde toplamda 77.270.149 fıstık ağacı dikilidir. Ülkemizin toplam fıstık üretimi ise 292.000 tondur.


ŞANLIURFA’NIN ÜRETİMİ 124.534 TON


Şanlıurfa’da ise 1.467.436 dönüm alanda meyve veren ağaç sayısı 20.010703 tür, meyve vermeyen ağaç sayısı ise 9.324.565’tir Şanlıurfa’da toplam 29.335.268 adet fıstık ağacı dikilidir üretimi ise 124.534 tondur. Yıllara göre değişerek Türkiye üretiminin % 40-50 arasında üretim yaparak birinci sırayı almaktadır. 2022 yılının 14-15 Nisanında oluşan don zararından dolayı Şanlıurfa’da bu yıl fıstık rekoltesi düşük olacaktır.

BİR KİLO FISTIĞIN MALİYETİ 111 TL


TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi olarak yaptığımız maliyet analiz hesaplamalarında üreticiye bir kilo Fıstığın maliyeti 111,08 Kğ /TL’dir. % 20 üretici karıda eklendiğinde 133,29 Kğ/TL olmalıdır. Bu maliyet hesaplanmasında üreticinin TARSİM poliçe ücreti ve Fıstığa yapmış olduğu 15 yıllık Fıstık meyve verene kadar ki bakım masrafları eklenmemiştir.

ÇEKİRDEĞİN KİLOSU BİLE 100-120 TL


Maliyetlerin yüksek olmasıyla birlikte Fıstık üreticileri çok zor durumdadır. üretilen Fıstık maliyetleri dahi karşılayamamaktadır. Bugün tek yılda üretilen çekirdeğin kilosunun bile 100-120 TL ye satıldığı bir dönemde 15 yılda ürün alınmadan bakım yapılan bir kilo kavlatılmış Fıstık piyasada 120-135 TL ye fiyat bulmaktadır. Fıstıktan başka gelir kaynağı bulunmayan ve Periyodisite (bir yıl ürün verip bir yıl ürün vermeme) nedeniyle ancak iki yılda bir ürün alabilen fıstık üreticileri zor günler yaşıyor.


TMO Fıstık içinde taban fiyat açıklamalı


TMO Fındık alımları için nasıl taban fiyat açıklıyorsa ve TMO fındığı alıyorsa Fıstık içinde taban fiyat açıklamalı ve alımını yapmalıdır. Şanlıurfa’da Fıstık Borsası, Fıstıkta Lisanslı Depoculuk ve Fıstık Araştırma Enstitüsüsü veya Sert Kabuklu Meyveler Enstüsüsü kurulmalıdır. Ürüne prim verilerek desteklenmelidir, aksi takdirde üreticiler tüccarın vicdanına terkedilecektir. GAP projesi kapsamında Fıstık üretim alanları da tarımsal sulama kapsamı içerisine alınması gerekir” dedi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar