"Yerelden Kalkınma Modeli"nde Bozova’ya sahil

Büyükşehir statüsü ile kendi bünyesine geçen Çatak Sosyal Tesislerini sil baştan yenileyen ve 600 bin metrekareden oluşan piknik ve mesire alanının bitki örtüsünü genişleten Büyükşehir Belediyesi, Bozova'yı ve Şanlıurfa'yı Türkiye'de örnek gösterilecek projelerden biri ile daha tanıştıracak.

Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfa için hazırladığı Yerelden Kalkınma Modeli'nin detayları belirlendi. 7 ana başlıktan oluşan planlama için STK'lar, akademisyenler, turizm işletmeleri, iş insanları ve esnaf grupları ile buluşmalar düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, model kapsamında ortak akılla hareket etmeyi amaçlıyor. İşte Büyükşehir'in ilk konu başlığı Turizm.
Büyükşehir Belediyesi, Yerelden Kalkınma Modeli ile Şanlıurfa'da yeni bir dönemi başlatıyor. Şehir merkezi ve tüm ilçelere alt ve üst yapının yanı sıra arıtma tesisleri, prestij caddeleri, katı atık tesisleri, spor kompleksleri, semt pazarları, havuzlar, kadın destek merkezleri ve nice ilk sayılacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, turizm, tarım, ticaret, sanayi, insan kaynakları, şehircilik ve doğal kaynaklar olmak üzere 7 başlık altında yine Şanlıurfa geleceğine ışık tutacak projeleri ile gündemi belirleyecek.

TURİZMDE NELER YAPILACAK
Türkiye'de örnek belediyecilik anlayışını bir kez daha sergileyecek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yerelden Kalkınmada "Şanlıurfa Modeli"nin ilk konusunu Turizm olarak belirlendi. 9 alt başlık halinde hazırlanan Turizm planında A'dan Z'ye tüm ayrıntılara yer veren Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın turizm potansiyelini arttırmak için içerisinde kadınlar, iş adamları, esnaf grupları, farklı sektörel alanlar ile ilçe halkını kapsayan geniş bir kitle ile bu alanda kalkınmayı amaçlıyor.

1 - ÇARŞILAR SEKTÖREL BAZDA SINIFLANDIRILACAK
Büyükşehir Belediyesi, daha önce 21 meslek grubuna tahsis ettiği ihtisas alanlarına benzer bir uygulamasını bu kez turizmde faaliyet gösteren orta ölçekli esnaf için uygulayacak. Başta kapalı çarşı gibi tarihi ve turistik merkezler olmak üzere bu bölgelerde dağınık şekilde yer alan aktarlar, bakırcılar, terziler, tespihçiler ve kunduracılar gibi işletmeler aynı çatı altında buluşturulacak.

Yer tahsisi nelerde yapılacak?
Büyükşehir Belediyesi, turizm planı çerçevesinde yapacağı uygulama ile önce tüm meslek gruplarını ve bu meslekleri icra eden işletmeleri kayıt altına alacak. Turizmde ilk olarak tarihi ve turistik alanlar içerisinde yer alan mesleklere öncelik verilecek. Kademe kademe ilerleyecek uygulamada restorasyonu yapılacak hanlar ve çarşılar bu meslek gruplarına tahsis edilecek. Bunun yanı sıra meslek gruplarını mevcut yerleri uygun görülürse tadilat veya yine benzeri restorasyon uygulamaları ile daha da elverişli hale getirilecek.

Yer tahsis nasıl yapılacak?
Tarihi alanlarda özellikle tahsis edilecek alanların birbirinden bağımsız veya kopuk noktalarda olmamasına dikkat edilecek. Turistlerin rahatlıkla izleyeceği bir güzergah içerisinde planlamalar yapılacak. Faaliyete geçen tüm tahsis alanları gezi rehberlerine eklenecek ve çarşılar içerisinde yönlendirici levhalarla güzergahlar desteklenecek. Turizm rotası belirlenecek.

Yer tahsisini kim yapacak?
Meslek grupları ve işletmelerin belirlenmesi, tahsis alanlarının tamamlanmasının ardından esnaf grupları ile toplantılar düzenlenecek. Esnaf grupları, akademisyenler, Büyükşehir Belediyesi uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının katılım sağlayacağı toplantılarda öneriler sunulacak ve tüm paydaşların ortak akılda hareket etmesi sağlanacak. Başta esnaf olmak üzere tüm paydaşların vereceği karar doğrultusunda işletmelere yerleri tahsis edilecek. 

Uygulama sadece Şanlıurfa il merkezinde mi yapılacak?
Uygulama Şanlıurfa il merkezindeki bölgeleri kapsamayacak. Plan, içerisinde 13 ilçenin tümünü barındırıyor. 12 bin yıllık geçmişi ile tüm ilçelerinde tarihi ve turistik bölgeleri bulunan Şanlıurfa'da, tüm ilçeler aynı uygulamadan yararlanacak. İlçe bazında ilçe belediyeleri ile iş birliği içerisinde olacak Büyükşehir Belediyesi, tüm aşamaları ilçe merkezleri için de hayata geçirecek. Kalkınma Modelini 13 ilçenin tümüyle ele alan Büyükşehir Belediyesi, bu uygulaması ile hem sektöre ve turizme katma değer sağlayacak hem de turistlerin günü birlik ziyaretlerinin yanı sıra uzun süreli Şanlıurfa'da konaklamasına vesile olacak.

2- SUR İÇİNDEKİ EVLER FONKSİYONLANDIRILACAK VE SUR İÇİ TURİZME KAZANDIRILACAK
Büyükşehir Belediyesi'nin turizm planının bir diğer önemli adımı olacak "Sur İçindeki Evlerin Fonksiyonlandırılması Ve Sur İçinin Turizme Kazandırılması" uygulaması ise tarihi Urfa Kalesi ile birlikte ilçelerde yer alan tarihi kale türü yapıların çevresine yönelik olacak. Tarihi yapılar için şehri ziyarete  gelen turistlerin fotoğraf çekerek alanı terk etmesinden çok o yapının dokusunu yaşaması ve yorumlaması için alanda uzun süre kalmasını amaçlayan bu uygulamada yapı çevresine turizm gelirini arttıracak konaklama, kafeterya ve yöre mutfağını tanıtması amacıyla işletmelerin kurulması sağlanacak.

Plan nasıl hayata geçirilecek?
Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak il merkezi bazında tarihi Urfa Kalesi, ilçe bazındaki örneklerinde ise Siverek Kalesi, Birecik Kalesi, Eyyübiye'deki Mahmutoğlu Kulesi gibi tarihi yapılar çevresinde planlamalar yapacak. Büyükşehir'in alanında uzman çalışanları ile yine akademisyenler, şehir planlamacıları, turizm işletmeleri, STK'lar ve yöre halkının da dahil edileceği çalışmayla planlama içerisinde nerelere konaklama, kafeterya ve yöre mutfağını yansıtacak işletmeler kurulacağı belirlenecek. Uygulama alanlarının belirlenmesi ile adreslerde yapılacak tadilat ve restorasyonlara destek verilecek. Büyükşehir Belediyesi, bu alanda tadilat ve restorasyonlara verdiği önem kadar sunulan hizmet kalitesinin Şanlıurfa'yı yansıtacak özellikte olmasına da hassasiyet gösterecek. Hediyelik eşyaların ve sanat değeri taşıyan ürünlerin de satış yapacakları alanlar ayrıca belirlenecek ve turizm rotasına eklenecek. Şanlıurfa’ya özgü sanat evlerinin de yer alacağı alanlarda turistler müzik aletlerini eğitimciler eşliğinde deneyimleyerek satın alabilecekleri mekanlar düzenlenecek. Bölgede kurulan işletmelere, esnafa, çalışanlara ve rehberlere eğitimler verilecek.

Uygulama nasıl yapılacak?
Belirlenen adreslere işletmelerin kurulması ile birlikte mevcut olan tarihi alanlara yönlendirici levhalar eklenerek, adresler gezi rehberlerinde yer alacak. Restoran tarzı işletmelerde Şanlıurfa mutfağına özgü yemeklerin sunumu için teşvik sağlanacak ve aşçılık eğitimleri verilecek. Aynı uygulama kafe tarzı işletmelere de uygulanacak ve yine işletme sahiplerine Şanlıurfa yöresine özgü içeceklerin sunulması için eğitimler verilecek. Gastronomi, müzik ve sanat ürünleri eğitimi turistlere de verilerek değerlerimizin yaşatılması ve tanıtılması sağlanacak. Büyükşehir, denetimlerini yıl içerisinde rutin olarak sürdürecek.

3- HANLAR İŞLER HALE GETİRİLECEK VE FONKSİYONLANDIRILACAK
Mimari dokusu ve yapısı ile tarihe ışık tutan tarihi hanları da planlama içerisine alan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda ise ilk olarak 5'i tarihi kapalı çarşılar içerisinde yer almak üzere toplamda 11 handa yeniden düzenlemeye gidecek. Restorasyonları yapılacak hanlar daha sonra turizmde aktif olarak kullanılması için ortak istişareden alınacak kararla bu alanda değerlendirilecek.

Hanların işler hale getirilmesi nasıl olacak?
Şanlıurfa'da yer alan hanlar, ilk olarak aslına uygun olarak yeniden restore edilecek. Restore edilmesinin ardından her hana farklı bir fonksiyon kazandırılacak. 3 katlı olması özelliği ile Türkiye'de sadece 3 örneği bulunan Barutçu Han'da yapılan uygulama bu çalışmanın örneği olarak ortaya çıkıyor. Barutçu Han'ı özüne uygun bir şekilde tekrardan restore ederek hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi, bu hanı Turizm Yönetim Merkezine dönüştürmüştü. Bu örnekten yola çıkarak diğer hanlarda da benzer restorasyonlar yapacak ve bu alanlar daha çok meslek gruplarının sektörel bazda sınıflandırılması için kullanılacak. Hanların turizm alanında tanıtımı için de yine Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtımlara ağırlık verilecek. Hanlar yazılı ve görsel çalışmalarla Şanlıurfa tanıtımı içerisinde yer alacak ve bu tanıtımlar yurt içi ve yurt dışında yapılarak bölgelere daha yoğun turist ziyaretinin yaşanması sağlanacak.

Uygulama il merkezi ile mi sınırlı kalacak?
Hanlara yönelik restorasyon çalışması il merkezi ile sınırlı kalmayacak. Yine aynı uygulama ilçe belediyeleri iş birliği ile tüm ilçelerde yer alan tarihi hanlar için uygulanacak. İlçede yer alan hanların tanıtımı için de çalışmalar yürütecek olan Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'yı 13 ilçesi ile birlikte tanıtmaya yönelik çalışmalar sürdürecek.

4- MÜZİK, GASTRONOMİ, SIRA GECESİ, SUR İÇİ UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASINA KONULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILACAK.
Kendi değerlerinin uluslararası platformlarda daha iyi tanınması için festivaller, sempozyumlar, panel, konferans, buluşmalar ve etkinlikler düzenlemesinin yanı sıra yazılı ve görsel kaynaklarla tarih, müzik ve gastronomi alanlarında Şanlıurfa adını tüm dünyaya tanıtmakta ısrarcı olan Büyükşehir Belediyesi, "Yerelden Kalkınma Modeli" ile bu alanda şehre ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Müzik sanatında neler yapılacak?
Büyükşehir, müzik alanında; insanlık tarihi ile yaşıt olan müziği, insanlığın ilk adresi olan Şanlıurfa'da hak ettiği yere getirmeyi planlıyor. Bunun için hali hazırda müzik çalıştayları ve etkinlikleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, akademik anlamda daha geniş katılımlar sağlayarak kaynak bakımından daha geniş bir alana hitap edecek. İçerisinde müzik sanatına yer veren her türlü kaynakta Şanlıurfa adını tüm dünyaya yaymayı bilinç edinen Büyükşehir Belediyesi, bunun yanı sıra geniş kapsamlı bir Müzik Okulu açmaya planlamasında yer veriyor. Yeni nesle müzik ile ilgili tüm bilgilerin aktarılacağı Müzik Okulu sayesinde sanatçılar şehri Şanlıurfa, daha nice sanatçılar yetiştirerek gündeme gelecek.
Gençlere yönelik müzik kurslarına da kaldığı yerden devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi, sanatçılarına da sahip çıkarak sanatçılarının yer aldığı yapımlara ve benzeri prodüksiyonlara destek verecek. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca  Haleplibahçe'de müzik icra eden bir müzisyenin
resmedildiği mozaikler şehri Şanlıurfa'da düzenleyeceği müzik festivalleri ile ulusal medya tanıtımında daha ön plana çıkmayı hedef ediniyor. 

Gastronomi alanında neler yapılacak?
Urfa İsotu, Karacadağ Pirinci, Urfa mercimeği ve durum buğdayı gibi daha nice kendi tarımsal ürünlerini Urfa Sade yağı ve Urfa Fıstığı gibi değerleri ile harmanlayarak 550 çeşit lezzetoluşturan Şanlıurfa'nın dünya mutfağında hak ettiği saygınlığı ve değeri görebilmesi için yemek festivalleri, dünyaca ünlü aşçı buluşmaları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, gastronomi alanında da şehre ivme kazandırmayı amaçlıyor.
Bunun için başta restoranlar olmak üzere yöresel yemek sunumu çeşitliliğini arttırmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, sunum ve yemek yapımı ile ilgili kurslar düzenleyecek. İstihdama da büyük katkı sunacak olan planlamada Gastronomi Turizmi Bilinci tamamen Şanlıurfa nezdinde uygulamaya konulmuş olacak.

5 - BOZOVA'DA SAHİL KENT PROJESİ HAZIRLANACAK
Büyükşehir statüsü ile kendi bünyesine geçen Çatak Sosyal Tesislerini sil baştan yenileyen ve 600 bin metrekareden oluşan piknik ve mesire alanının bitki örtüsünü genişleten Büyükşehir Belediyesi, Bozova'yı ve Şanlıurfa'yı Türkiye'de örnek gösterilecek projelerden biri ile daha tanıştıracak.
Büyükşehir Belediyesi, Bozova baraj gölü kısmındaki sahili daha da işlevsel hale getirerek Şanlıurfalıların kaliteli vakit geçireceği yazlık alanlar hazırlayacak ve bölgeye gelen turistleri burada misafir ederek kentte kalış sürelerini uzatacak. Urfa mimarisine göre dizayn edilecek konaklama tesisleri ile birlikte günü birlik ziyaretçi yerine kalıcı turist mantığı Bozova için de hayata geçirilmiş olacak.

Süreç nasıl işleyecek?
Büyükşehir Belediyesi ilk olarak alanında uzman personelleri ile Bozova sahil şeridini tüm detayları ile ele alacak. Gerek sahil genişliği bakımından gerek ulaşım gerekse su altı uygunluğu bakımından en elverişli alanları belirleyecek olan Büyükşehir Belediyesi ardından özel sektörü de teşvik ederek belirlenen bölgelerde konaklama tesislerinin kurulmasını sağlayacak. 
Tesislerin tamamlanması ile bölge turizmine yönelik yoğun tanıtım atağı başlatacak olan Büyükşehir Belediyesi, sahil şeridinde çeşitli buluşmalar gerçekleştirerek su sporları şölenlerine ağırlık verecek. Büyükşehir tüm bunların yanında su altı turizminin geliştirilmesi için başta Halfeti olmak üzere Bozova'da da çeşitli organizasyonlar düzenleyecek. Dalış eğitimleri gibi kurslar da düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, bu alanda Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yerini alacak. Yöre halkının geçim kaynağına balıkçılığı ve hizmet sektörünü eklenerek bölgenin kalkınması sağlanacak.

6 - KIŞ TURİZMİ CANLANDIRILACAK
Turizm çatısı altında; ören turizmi, tarih turizmi, gastronomi turizmi, doğa turizmi gibi tüm alanlarda planlamalar yapan Büyükşehir Belediyesi, "Yerelden Kalkınma Modeli"nde kış turizmini de unutmadı. Bunun için Güneydoğu'nun tek kayak merkezi olan bin 919 rakımlı Karacadağ'ı ilk sıraya alan Büyükşehir Belediyesi, yine bölgeye yoğun turist akını yaşanması ve bu turistlerin günü birlik ziyaretlerinden çok kalıcı olarak bölgede kalmasını sağlamak amacıyla tesisleri daha da geliştirmeyi planladı.
Karacadağ'a yönelik beton yol uygulamasını geçtiğimiz yıl tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, turizme yönelik hizmet verecek her türlü tesisi kurmasının ardından Karacadağ Kayak Merkezi'nin tanıtımına yönelik çalışma başlatacak. Şanlıurfa merkeze 150, Siverek ilçesine ise 60 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'ne yoğun turizm akımı başlatmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, böylelikle Siverek'in bu alandaki gelişimine de ön ayak olacak.  Yöre halkının kalkınması hedeflenen projede Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfalıların spor sahasını genişletecek, vatandaşların hafta sonları kaliteli zaman geçirebilecekleri konaklama alanları yapacak, yazlık alan olarak da kullanılabilecek mekanlara imkan verecek.

7 - JEOTERMAL TURİZM MERKEZLERİ GELİŞTİRİLECEK
Zengin yer altı kaynakları ile Şanlıurfa'yı Türkiye'nin Jeotermal Turizm gözdesi haline getirmeyi "Yerelden Kalkınma Modeli" içerisine dahil eden Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 35 kilometrelik yol güzergahını yeniden asfaltladığı Karaali'yi dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.
Türkiye'deki örneklerine nazaran daha yüksek kalitede minarel bulunduran Karaali'deki Jeotermal sudan en iyi şekilde yararlanmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki turizme canlılık getirecek. Büyükşehir bunun için ilk olarak bölgede alt yapı çalışmalarını tamamlayacak ve alanlara hitap eden ilgili kuruluşlarla iletişime geçerek bölgeleri tesisleşme için parsellere ayıracak. Ardından belirlenen arazilere tesislerin kurulması için yurt içinde iş adamları bölgeye teşvik edilecek. Büyükşehir diğer tüm turizm alanlarında olduğu gibi Jeotermal Turizmde de tanıtım atağına ağırlık vererek bölgeye turist gelmesine ön ayak olacak. Sağlık turizminde hizmet kalitesi arttırılacak ve diğer konularda olduğu gibi eğitimler verecektir. Bölgenin kalkınmasını hedefleyen bu proje ile yerli halka ve turistlere sosyal imkanlar sağlanacak.

8 - TARİHİ ALANLARDAKİ MAĞARALAR TURİZME KAZANDIRILACAK
Dünyanın en büyük nekropol alanı olan Urfa Kalesi, Haleplibahçe, Kızılkoyun bölgelerinde hayata geçirdiği projeleri ile tarihi gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, burada ortaya çıkan kaya mezarlarını ve mozaikleri en iyi şekilde tanıtabilmek için mağara turizmine yeni modelde ağırlık verdi. 
Kale eteğinde 72, Kızılkoyun'da ise 61 olmak üzere 133 kaya mezarı ve çok sayıda mozaiğin Şanlıurfa turizmine katkı sağlamasına vesile olan Büyükşehir Belediyesi, "Yerelden Kalkınma Modeli"nde tüm bu değerlerini turizmle birleştirecek. Sadece bu alanlarda değil şehrin diğer bölgelerinde yer alan mağaralara da el atacak olan Büyükşehir Belediyesi, bu yerlerin butik otel ve restorana dönüştürülmesine destek verecek. Korunması gereken alanlar belirlenecek ve açık müze alanına dahil edilecektir. Rehberler eşliğinde gezilecek mağaralar turistlerin ziyaretiyle  bulunduğu bölgede ekonomik kalkınmaya vesile olacak.

9 - FESTİVAL VE ETKİNLİKLER YOĞUNLAŞTIRILACAK
Tarih, kültür ve müzik alanlarında Şanlıurfa'nın geçmişine ışık tutacak bir çok organizasyon düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda yurt içi ve yurt dışından yüzlerce akademisyeni Urfa'da buluşturdu. Akademik buluşmalarda "Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu", "Uluslararası Mozaik Çalıştayı" ve "Uluslararası "Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu" gibi nice programlar düzenleyen İsot Festivali ve Urfa Yemekleri festivalleri ile de ön plana çıkan Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde bu çalışmalarını daha da  yoğunlaştıracak. Büyükşehir, tanıtımlar sayesinde ürünlerine pazar alanı bulacak olan iş dünyası ekonomik kalkınmasını yerelden başlatmış olacak.

Yorumlar

Ad

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü,1,15 Temmuz gecesi,2,19 Mayıs Töreni Bozova,1,2.Geleneksel Yılın Annesi Ödülleri,1,300 Koyun Projesi,3,6 milyonluk dolandırıcılık,1,701 sayılı KHK ihraç listesi tam sayfa,1,Abide kavşağında kaza,1,açığa alınan öğretmenler,1,Açık Kapı,3,Açık kapı ile okuluna kavuştu,1,Açık Kapı Urfa,2,Adliye,2,Ağaç Dikimi,2,Ahmet Taşyürek,1,Ahmet Yaşar,1,Aile Bağları,1,AK Parti,19,Ak Parti Bozova,15,AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül,6,Akçakale,2,Akmağara Köyü,3,AKP,1,Ali Ekinci,2,Ali Tandoğan,1,Alt - üst soy sorgulama,1,ambulans,1,Anadolu Yıldızlar Ligi,1,Anadolu Yıldızları yarışıyor,3,Anneler Günü,1,Asayış,3,Asayiş,108,Asbest Borular,2,Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar,1,Ayhan Bilgen,1,Ayşe Sürücü,8,Bakan Eroğlu ağaç dikti,1,Bakan Fakıbaba,5,Bakan Fakıbaba Ağaç dikti,1,Başkan Çiftçi: Değerlerimizi markalaştırmalıyız,1,Bayram namazı kaç rekat,1,BBP,1,Bedelli askerlik,2,Bekir Özgül,1,Beşiktaş,1,Beşiktaş şampiyon,1,Birecik,2,Boğulma,1,Bozova,235,Bozova 23 nisan kutlamaları,2,Bozova 75. Yıl Mesleki Teknik Lisesi,8,Bozova 75.MTAL ve Gençlik Spor Kulübü,26,Bozova Ak Parti,3,Bozova Asayiş,16,Bozova Atatürk Barajı,3,Bozova Atgüden Köyü,1,Bozova Atgüden mahallesi,1,Bozova Barajı,1,Bozova Belediye Başkan adayı Suphi Aksoy,13,Bozova Belediye başkanı zeynel taş,4,bozova belediyesi,66,Bozova Belediyesi çocukları unutmadı,1,Bozova belediyesi ekim ayı meclis toplantısı,1,Bozova Belediyesi Halfeti'de,1,Bozova Belediyesi Uçurtma Şenliği,1,Bozova Belediyesinden Sağlık Semineri,1,Bozova bozuk yol,1,Bozova Çatak Gelin ve Damatların Fotoğraf Mekanı,1,Bozova Çatak sosyal tesisleri,4,Bozova Çatak Yolu Tamamlandı,2,Bozova Dağcılık,1,Bozova DBP kongre,1,bozova devlet hastanesi,4,Bozova Dutluca Mahallesi,2,Bozova eğitim-sen,1,Bozova Fıstığı,7,Bozova Fıstık sulama,1,Bozova Genç Memursen,1,Bozova Gençlik Merkezi,3,Bozova Haberleri,352,Bozova Halk Eğitim,5,Bozova Halk Eğitim Anneleri Unutmadı,1,Bozova Halk Eğitim Merkezinde Kutlu Doğum Haftası Sergisi Açıldı,1,Bozova Haşere Mücadele,1,Bozova HEM,4,Bozova Heyeti Spor Bakanlığı'ndan İlçemize Müjdelerle Dönüyor,1,Bozova iftar,1,Bozova Kadın politikaları,2,Bozova kan davası,1,Bozova kano,4,Bozova Kavşak yol,1,Bozova Kaymakamı,4,Bozova Kaymakamı kim?,1,Bozova Kaymakamlığı,33,Bozova Kayyum,1,Bozova kaza,1,Bozova Kent Parkı,2,Bozova Kermes,1,Bozova Kültür Merkezi Derneği,1,Bozova Kültür ve Sanat Merkezi,2,Bozova Memur Alımları,1,Bozova Memur-sen,1,Bozova misafirhanesi,1,Bozova Modifiye Araçlar,1,Bozova MYO,1,Bozova Okullar arası yarışma,1,Bozova Platformu,14,Bozova Sanayi sitesi,1,Bozova seminer,1,Bozova spor,4,Bozova Su Sorunu,1,Bozova Su Sporları,2,Bozova sulama,3,Bozova Şuski,7,bozova tapu sorunu,1,Bozova Tarım,7,Bozova teknek turları,1,Bozova Toki,1,Bozova toplu nikah,1,Bozova Trafik kazası Türkmenören,1,bozova turnuva,1,bozova vapurları,1,Bozova Voleybol Turnavası,1,Bozova yaralı asker,1,bozova Yılanları,2,Bozova Ziraat Odası,2,Bozova'da 'Vekilime Dokunma' Eylemi,1,Bozova'da arazi kavgası,1,Bozova'da at kurtarma,1,Bozova'da Bisiklet Dağıtımı,1,Bozova'da Doğa Yürüyüşü,1,Bozova'da FETÖ operasyonu,1,Bozova'da Gezilecek Yerler,1,Bozova'da Hamam-Fitness salonun 3 Boyutlu projesi,1,Bozova'da Köpek Saldırısı,1,Bozova'da Kupa Töreni,1,Bozova'da Kültür Cafe açıldı,1,Bozova'da Sosyal Sorumluluk Projesi,1,Bozova'da Su Sporları,1,Bozova'da Tarım,6,Bozova'nın 2017 nüfusu,1,bozova'nın gureğhleri,1,Bozova'ya 38 BİN METREKARE ASFALT,1,Bozova’da Dev Hortum,1,Bozovagücü,19,Bozovagücü spor,16,Bozovagücü U19,9,Bozovagücüspor,15,Bozovalı Fırıncılar,1,Bozovalı Gençler Okulları Onariyorlar,1,Büyük Göl,4,Büyükhan Mahallesi,2,Cemil Taş,1,CHP,3,Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da,5,Cumhurbaşkanı Urfa'ya geliyor,2,Çarmelik kervansarayı,8,Çiftçi,1,çizgili sırtlan,1,çoban köpekleri,1,Çok amaçlı sinema ve toplantı salonu,1,Çöl Varanı,1,Çöl varanı bozova öldürüldü,2,Darbe girişimi,1,Dart sporları,2,Dbp Bozova İlçe Örgütü,1,Dedaş,1,Deprem,2,Desteklemeler,1,Dicle,1,Dilek Kara,1,Dilek Öcalan,1,DSİ,5,Duru TV HD frekansı,1,Dünya,4,Dünyanın en zengini Jeff Bezos oldu,1,E-Devlet,1,Edessa TV HD Frekansı,1,Eğitim,27,Eğitim Haberleri,2,Ekonomi,19,Elektrik,2,Emniyet ve TSK İhraç Listesi Resmi Gazete,1,Engelli Haberleri,2,Eş Başkan fatma doğan Tüm Anneleri Etkinliğe Davet Etti,1,Eyyüpspor,1,Fatih aksoy,4,Fatma doğan,1,feridun yazar,3,Fevzi Demirkol,1,Fıstık yaprak döküyor,2,Fidan dikimi,1,Finansbank Bozova,1,Foto Galeri,8,Fuat Almas,3,Gasilhane,1,Gıda Tarım,4,GTV HD Frekansı,1,Güncel,248,Gündem,24,Güvenlik tedbirleri,1,hakan Akgün,1,Halepçe,1,Halepçe Katliamının 30.Yılı,1,Halfeti,2,Halfeti Kültür Şöleni,1,Haliliye,1,Haliliye Belediyesi Bozova'da,2,Haliliye Belediyesi Kadro sonuçları,1,Halk bank Bozova'da açılacak,1,Hamdi Dirier,1,Hangi ülke en çok sigara içiyor,1,Harran üniversitesi,3,Hava Durumu,1,Hayrat Yardım,1,HDP,41,HDP Bozova ilçe eş başkanları belli oldu,1,HDP Bozova ilçe Örgütü,14,HDP Gaziantep Milletvekili ve TBMM idare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul,1,Hidayet Sarı,6,hidayet sarı açığa alındı,1,Hilvan,2,HRÜ’de Açık Öğretim öğrencileri için yüz yüze eğitim başladı,1,Hüda Kaya,1,Hüda Par,1,İbrahim Ayhan'ın vekilliği düşürüldü,1,ibrahim Çoskun,1,İbrahim Özyavuz,1,ihsan açık,1,İl Müdürü,1,İlk yardımla hayat kurtar projesi,1,İnternet hızı düştü,1,intihar,1,İsmail Ercan,2,İstanbul'un Fethi Bozova'da coşku ile kutlandı,1,İş Güvenliği,1,İYİ Parti Şanlıurfa,14,İzzet Çiftçi,1,Kabacık Mahallesi,1,Kaçarsaluca yangın,1,Kanal Urfa HD frekansı,1,Kano yarışları,6,Kanserden korunmanın yolları,1,Karaköprü Belediyesi,4,Karpuzlu köyü,1,Kaymakam Göker,1,Kaymakam Sarı,1,kaymakamlık evsizleri ev sahibi yaptı,1,Kaza,2,Kedilere sıcak yuva,1,Kemal Kılıçdaroğlu,1,KHK,1,Kınalı Keklik,1,Kolon Kanseri,1,Kortej Yürüyüşü,1,kros yarışması,1,Kuraklık tehlikesi,1,Kutlu Doğum Programı,1,Küçük Göl,4,Kültür,8,Leyla Güven,1,Lgs,1,Lider Eğitim Ve Gençlik Merkezi,1,Madde Bağımlılığı,1,Mahmut Boğaakçakya,1,Mahmut Çakmak,23,Mahmut Yazar,6,Mazot ve Gübre desteği ne zaman,1,MEB,1,Medya,2,Mehmet akbaş,1,Mersavi Aşireti,2,Metef Fuarı,1,Meteoroloji 15.Bölge Müdürlüğü,1,MHP,1,Milli Eğitim Bakanlığı,1,Morg,1,Murat Doğan,1,Mustafa aşkar,1,Mustafa zurnacı,1,Müslüm Yıldız,1,Nevroz,1,nihat çiftçi,12,Nuray Altay,1,OHAL,1,Oklu kirpiler,1,Orman Haftası,1,ortatepe ilkokulu,1,Osman Baydemir,3,Oyun Tanıtımı,1,Ödüllü Masal Yarışması,1,Ömer Öcalan,2,ösym,1,pamuk desteklemeleri,1,Pamuk tarlası kuruyor,1,patlayıcı madde,1,Pokemon Go indir,1,Pokemon Tanıtım,1,Politika,4,Rabia Arslan,8,Rafadan Tayfa Göbeklitepe,2,Rahime ercan,1,Ramazan bayramı nasıl kılınır? Şanlıurfa Bayram namazı saat kaçta?,1,Regaip Kandili,1,Saadet Partisi,5,Sabahattin Cevheri,6,Sabri ertekin,1,Saf Mahallesi,1,Sağlık,27,Sağlık Bakanlığı,1,Sağlık Haberleri,9,saldırı,1,Saluc Mahallesi,1,sanat dünyası,1,Sancaktarspor,1,Sapık,1,Sebze ve meyve fiyatları,1,Seçim 2019,10,Selahattin Demirtaş,2,Semih Serdar Sarı,1,Semt Pazarı,1,Serap Can,1,Serhat Erdem,4,Seyahat,1,Siverek,4,siyaset,52,SODES Bozova,3,Sokak isimleri boya ile yazıldı,1,Sokak Lambaları,1,Söğütlü Köyü,1,Spor,101,Su Sorununu Bozova Belediyesi Çözdü,1,Su Taşkınları,1,Sulama Birliklerine 15 gün süre verdi,1,suphi aksoy,12,Suruç,10,Süleyman Deveci,3,Şanlıavşar Mahallesi,3,Şanlıurfa,29,Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi,4,Şanlıurfa GAP Havalimanı,1,Şanlıurfa Haberleri,3,Şanlıurfa Müftüsü,1,Şanlıurfa Valiliği,3,Şanlıurfa Valiliği Kurumsal Kimliği,1,Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna,1,Şanlıurfa Yolunda Buğday Yüklü TIR Devrildi,1,şanlıurfa'da dolandırıcılık,1,Şanlıurfa'nın Nüfusu,1,Şanlıurfaspor,6,Şaredariya Hewagê,2,Şaredarîya Hewagê Spor,1,Şehir Hastanesi Urfa'da ne zaman açılacak?,1,Şıhmüslim Bayar,3,Şurkav,1,Şuski,2,Şutso Başkanı,1,Şükrü Çiftçi,1,Tarım,76,Tarihçi-Yazar Talha Uğurluel,1,Tarihi Yapıdan taşlar dükülüyor,1,Taşeron Kadro Sonuçları,1,Taziye,6,taziye evleri,3,Tenekeci Mahmut Güzelgöz,1,Tır Devrildi,1,toplu taşım ücretsiz,1,Toz Taşınımı,1,Tramway,1,TRT,1,Tunalı'da kaza,1,turizm,4,Uğurhan Kuş,1,Ukranya,1,Ukrayna Ankara Büyükelçisi AndrııSybiha,1,urfa,2,Urfa Çiftçisine mazot ve gübre desteği,1,urfa dolandırıcılık,1,Urfa fıstığı,4,Urfa trafik kazası,1,Vali Abdullah Erin,4,vefat,1,Veysel Tipioğlu,1,Video Galeri,3,Viranşehir,3,Yaban Domuzu,1,yaprak sarması,1,Yaslıca Mahallesi,3,Yaslıca'daki Okulları Ziyaret Etti,1,Yaşam,24,Yaşar Kaya,1,Yavuz Sultan Mahallesi Bozova,1,Yaylak Gençlikspor,8,Yaylak Haberleri,12,Yaylak hayvan pazarı,3,Yaylak Mahallesi,7,Yaylak'ta kaza,1,Yazarlar,2,Yeni Bakanlar,1,yeni Bozova Kaymakamı,1,Yeni gelin ve Damatlar,1,Yeni KHK ihraç listesi 2018 ÖĞREN,1,Yeni sistem,1,yeryüzü sofrası bozova'da,1,Zekeriya Göker,8,Zemzem Gülender Açanal,1,Zeynel TAŞ,3,Zivanlı Mahallesi,1,Zuhal Çiftçkaya,13,
ltr
item
Bozova Haber: "Yerelden Kalkınma Modeli"nde Bozova’ya sahil
"Yerelden Kalkınma Modeli"nde Bozova’ya sahil
Büyükşehir statüsü ile kendi bünyesine geçen Çatak Sosyal Tesislerini sil baştan yenileyen ve 600 bin metrekareden oluşan piknik ve mesire alanının bitki örtüsünü genişleten Büyükşehir Belediyesi, Bozova'yı ve Şanlıurfa'yı Türkiye'de örnek gösterilecek projelerden biri ile daha tanıştıracak.
https://3.bp.blogspot.com/-aoDzl2ToVU8/W_G2oT8uiMI/AAAAAAAADfc/2Umqv8LJ5Y4cqVyeQYj5AHarvSIksZ4xwCLcBGAs/s1600/bozova%2B%25C3%25A7atak.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-aoDzl2ToVU8/W_G2oT8uiMI/AAAAAAAADfc/2Umqv8LJ5Y4cqVyeQYj5AHarvSIksZ4xwCLcBGAs/s72-c/bozova%2B%25C3%25A7atak.JPG
Bozova Haber
https://www.bozovahaber.net/2018/11/yerelden-kalknma-modelinde-bozovaya.html
https://www.bozovahaber.net/
https://www.bozovahaber.net/
https://www.bozovahaber.net/2018/11/yerelden-kalknma-modelinde-bozovaya.html
true
8740637143223126714
UTF-8
Tüm yayınlar yüklendi Yayın bulunamadı! Tümü Devamı Cevap Cevabı iptal et Sil Yazar Ana Sayfa Sayfalar Yayınlar Tümünü göster Önerilenler Etiketler Arşiv Ara Tüm Yayınlar İsteğinizle ilgili herhangi bir gönderi bulunamadı. Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın. Pazar Pzartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara az önce 1 ay önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce dün $$1$$ gün önce $$1$$ bir hafta önce 5 hafta önce Takipçiler Takip et Kilitli içerik Kilidini açmak için lütfen paylaşın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın