3 yıl aynı ürünü eken destek alamıyor!

Tarımsal desteklemenin çiftçi için önemine dikkati çeken Aslankaya, "Çiftçilerimizin bitkisel üretimi destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için aynı parsele üç yıl üst üste aynı ürünün ekilmemesi gerekiyor. Ekim başlangıcı 2018 ekim dönemidir. Ancak örtü altı üretim ve çeltik, bu uygulamadan hariç tutulmaktadır." dedi.
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’inde yer alan “2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz.” ibaresini hatırlatarak çiftçileri bu konuda uyardı.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar