Öcalan, Bozova Çifçisinin sorunlarını Bakan’a sordu


Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 2016 yılından beri atıl durumda olan Bozova Merkez Sulama Birliğini ve şeker pancarı üreten Bozova çiftçisinin yaşadığı sorunları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordu.

Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Bozova’da çiftçilerin Merkez Sulama Birliğini aktif olmaması nedeniyle yaşadığı su sorunu ve şeker pancarını üreten çiftçilerin yaşadığı sorunları  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordu

İşte Öcalan’ın Bakan’a sunduğu soru önergesi;
“AKP’nin yanlış ve yandaş tarım politikasından, bütün çiftçiler olumsuz etkilediği gibi  en fazla Şanlıurfa çiftçisi etkilenmektedir. Başta Pamuk (% 42) olmak birçok tarımsal üründe Türkiye üretimin önemli bir kısmını karşılayan Şanlıurfa çiftçisi son yıllarda gittikçe artan maliyetler karşısında ya üretimi terk ediyor ya da zorla ayakta kalmaya çalışmaktadır.  Şanlıurfa’da yaşanan yoğun işsizlik ve yetersiz yatırımlar ile birlikte girdi maliyetlerindeki artış, ürün satış fiyatlarının düşük olması ve devletin son zamanlarda uygulamaya koyduğu tarım politikaları çiftçiyi üretimden uzaklaşmaya, dolayısıyla, temel geçim kaynağından mahrum kalma noktasına getirmiştir. Buna ilave olarak son iki yıldır su bedellerinin aşırı bir şekilde artması çiftçi açısından süreci daha da içinden çıkılmaz hale getirmiştir.

Düzenli su verilmemesinden kaynaklı 2018 yılında Şanlıurfa pamuk çiftçisinin %35’i susuzluktan dolayı ürününü tarladan kaldıramamıştır. Son olarak sulama birliklerinin yaklaşık %50 oranında suya zam yapması çiftçiyi üretim yapamaz hale getirmiştir. Bununla birlikte Bozova Merkez Sulama Birliğinin 2016 yılından itibaren atıl olması 12 bin dekar alanın susuz kalmasına yol açmaktadır.  Yine Bozova’da yaklaşık 10 bin dönüm ekilen şeker pancarı üreticisi ürünlerini satışı ve resmi işlemlerini Malatya ve Gölbaşın’da (Adıyaman) yapmaları ayrı bir maliyete neden olmaktadır.  Her işlemini yapmak için 130 km mesafedeki Gölbaşın’a gidip gelmek zorunda kalmaktadırlar.
Bu bağlamda;
1- 2016 yılından itibaren atıl durumda olan Bozova Merkez Sulama Birliğinin yeniden faaliyete geçmesi ile ilgili bir işlem yapılacak mıdır?
2- Sulama Birliklerinin aşırı fiyat artışı çiftçiyi üretimden uzaklaştıran bir uygulama değil midir?
3-Benzer şekilde çiftçinin maliyetini artırıcı bir uygulamaların çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığının bilindiğine göre ısrarla çiftçinin maliyetini artıran politikaların uygulamasının amacı nedir?
4-Bozova’da şeker pancarı üreticilerinin işlemlerini kolayca yapabildiği, maliyetlerinin azalmasını sağlayacak bir ofis açılması ile ilgili bir çalışmanız olacak mıdır?”


Yorum Gönderme

0 Yorumlar