HDP'li vekilden fıstık için meclis araştırması


HDP Gaziantep Milletvekili  ve TBMM idare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul,Gaziantep fıstık üreticilerinin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

Gaziantep’te önemli geçim kaynaklarından biri olan Antep fıstığının maliyet artışı ile birlikte satış fiyatlarının düşmesi Antep fıstığı üreticilerini olumsuz etkilemektedir. Gaziantep fıstık üreticilerinin yaşadığı sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara bir an önce çözüm bulunması amacıyla Anayasa’nın 98’inci İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.

Gaziantep Milletvekili TBMM İdare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu  meclis araştırmasında şu ifadelere yer verildi:

"Gerekçe
Tarım; ülke nüfusunun yaşamını sürdürebilmesi, milli gelire ve istihdama katkısı, diğer sektörlere hammadde ve sermaye sağlaması, ihracata doğrudan ve dolaylı olarak etkisi ve biyolojik çeşitlilik ile ekolojik dengeye olan katkısı nedeniyle tüm dünyada vazgeçilmez bir sektör niteliğindedir. Çünkü tarım ekmek ile başlar ve yaşam ekmek ile başlayıp emek ile devam etmektedir. Bu temel olgu ile birlikte günümüzde tarımsal ürünler sadece birer besin kaynağı olmaktan öte kozmetik dahil birçok sektörün temel bileşenini oluşturmaktadır. Bu nedenle tarım sektörü, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla toplumun bütün kesimlerini direkt ilgilendirmektedir.

Bu bağlamda birçok ilimizde çiftçiler farklı tarım ürünleri ile ülke ekonomisine katkı sunmakta ve kendi geçimlerini sağlamaktadırlar. Bu yönüyle Gaziantep birçok tarımsal ürün ile ön plana çıkmakta, özellikle Antep fıstığı ile tarımsal üretimdeki yerini almaktadır.

Gaziantep’teki çiftçilerimizin büyük çoğunluğu geçimini, Antep fıstığı ile sağlamaktadır. Fakat, son dönemlerde genel olarak tarım ürünlerinde artan girdi maliyetlerinin yanında tarımsal ürünlerin fiyatlarının düşmesi çiftçileri olumsuz etkilemektedir. Gaziantep’te önemli geçim kaynaklarından biri olan Antep fıstık üreticileri de buna paralel olarak maliyet artışı ile birlikte satış fiyatlarının düşmesi ile Antep fıstığı üreticilerini iflasın eşiğine getirmiştir. Fıstık mahsulünün üretim taban fiyatının düşmesi fıstık yetiştiricilerini zor durumda bırakmaktadır ve bu durum üreticileri zarara uğratmaktadır.

Çiftçilerimiz ürünlerini düşük fiyata satmasına karşın piyasada Antep fıstığı yüksek fiyata tüketiciye ulaşmakta ve aracılar hiçbir emek sarf etmeden üreticilerden çok fazla kazanç sağlamaktadır.

Örneğin, üreticiden 10 TL’ye alınan fıstık vatandaşa 60-70 TL’den satılmaktadır. Baklava fiyatlarında herhangi bir düşüş yaşanmadığı gözlenmektedir. Üretimden yeterli kar elde edemeyen çiftçiler borçlarını kredi ile kapatmaktadır. Sonrasında ise birçok üretici, banka borçları yüzünden fıstık tarlalarını satmak zorunda kalmaktadır.

AKP hükümetleri ise taban fiyatlarını yüksek tutacak ve çiftçiye alım garantisi verilmesi gibi kalıcı tedbirler yerine bütün tarımsal ürünlerde olduğu gibi; Antep fıstığının ithal edilmesini kolaylaştırmak gibi geçici tedbirler ile piyasada kalitesiz ve çiftçilerin zarar etmesine neden olan politikalarla bu süreci yönetmeye çalışmaktadır. Maalesef AKP hükümetleri birçok sektörde olduğu gibi tarımda da ithalata dayalı dışa bağımlı bir politika yürütmektedir.

Antep fıstığında da aynı hatanın yapılmaması için gerekli önemlerin alınması gerektiği belirtilmektedir. Fıstık üreticileri, kendilerinin; bankaların, tüccarların ve baronların insafına terk edildiğini iddia etmektedirler. Çiftçilerimizin sorunlarının kalıcı bir şekilde çözülmemesinden dolayı Antep fıstığı dünya ölçeğinde rekabet edememektedir. Bu bağlamda, Antep fıstık üreticilerin sorunlarına ilişkin gerekli önlemlerin alınması gereklidir. Bu amaçla TBMM’de Meclis Araştırılması açılması elzemdir."

Yorum Gönderme

0 Yorumlar