Ak Parti ilçe başkanlığından sert açıklama

Ak Parti Bozova ilçe başkanlığından yapılan açıklamada, "son zamanlarda parti aleyhine bazı kesimlerin sosyal medya üzerinden parti teşkilatına yönelik ve ilçe de siyaseti yeniden dizayn etme girişiminde bulundukları gözlemlendi" denildi. Açıklamada partinin hedeflerine aykırı davrananlara ceza verileceği açıklandı.


Ak Parti Bozova ilçe başkanlığından yapılan açıklamada, "son zamanlarda parti aleyhine bazı kesimlerin sosyal medya üzerinden parti teşkilatına yönelik ve ilçe de siyaseti yeniden dizayn etme girişiminde bulundukları gözlemlendi" denildi. Açıklamada partinin hedeflerine aykırı davrananlara ceza verileceği açıklandı.
Ak Parti Bozova İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Siyasetçilerin milletimizin sorumluluğunu layıkıyla taşıyamayacağına inanan, bu nedenle siyasete ve siyasetçiye güvenmeyen, siyaseti ve siyasetçiyi itibarsızlaştırmak isteyen vesayetçi anlayış,  AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren buna karşı başlattığı mücadele ve sandıkta tezahür eden milli iradeye sahip çıkmayı siyasi namus kabul etmesinin bir sonucu olarak tarihin tozlu sayfalarında çoktan yerini almıştır. Demokrasiyi ve milletin iradesini yücelterek milletin iradesi üzerindeki gölgeleri ortadan tamamen kaldıran Partimiz, siyasete ve siyasetçiye yeniden itibar kazandırmış, böylece tepeden inmeci ve dayatmacı yöntemlerle total anlayışların topluma kabul ettirilmeye çalışılması bugün için etkisini yitiren bir yöntem olmuştur.
      Öte yandan çetelerle ve illegal yapılanmalarla başarılı bir mücadele veren Ak Parti, demokrasiyi, halkın geniş boyutlu katılımı ile sürekli geliştirilmesi gereken bir süreç olarak görüp tüm kurum ve kurallarıyla tam anlamıyla hayata geçirmiştir. Bu sayede daha çok demokratikleşen ülkemizde sivil toplum kuruluşları, medya, kanaat önderleri, meslek kuruluşları gibi kesimler ve örgütler aktif rol oynamaya başlamıştır. Ancak bunların kendilerini siyasal partilerin yerine ikame ederek, re’sen mesnetsiz açıklamalar yapması asla kabul edilemez.
        Nitekim bizim siyasi anlayışımıza göre milletin iradesi esastır ve millet iradesini gölgede bırakacak hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilemez. Hiç bir bireysel baskı kabul edilemez.
        Bu itibarla Ak Parti, toplum mühendisliği ile sun’i gerilimler ve krizler üreten vesayetçi anlayışı kesinlikle reddeder.      
        Buna rağmen tüm bu değişim, dönüşüm ve gelişmelerden bihaber oldukları son derece açık olan bazı kişilerin, son zamanlarda işini gücünü bırakarak sosyal medyada İlçe Teşkilatımız adına veya Teşkilatımıza yönelik beyanatlarda bulunmak suretiyle, sözüm ona İlçemizde siyaseti dizayn etme gibi bir girişimde bulundukları tarafımızdan müşahede edilmiştir.
        Dolayısıyla delegelerimizin çoğunluğunun desteği ve teveccühü ile seçildiğimiz İlçe Kongremizin yapıldığı günden beri Genel Merkezimizin aday olarak gösterdiği şahsım başta olmak üzere İlçe Teşkilatımıza yönelik tahkir ve tezyif edici mahiyetteki veya kendisini Partimizin yetkili organlarının yerine koyarak şu vekili isteriz yada şunu istemezuk şeklindeki haddini ve maksadını aşan beyanatların sosyal medyada fütursuzca paylaşılmasının kabul edilmesinin asla mümkün olmadığı, bu tür açıklamaları yapmak suretiyle İlçemizde siyaset mühendisliğine soyunanların teşkilatımızın bilgisi dahilinde ve yakın takibinde olduğu, anılan türdeki eylem ve söylemlerde bulunanlar hakkında İlçe Teşkilatımızca rutin olarak raporlaştırılan sağlıklı bilgilerin her ay Genel Merkezimizle paylaşıldığı hususları, binlerce yıllık bir dava Partisi olan Ak Parti’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız / Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gerçek manada gönül veren dava arkadaşlarımız ve tüm vatandaşlarımız tarafından bilinmelidir.
        Bu bağlamda rant peşinde oldukları son derece açık olan ve Partimizle hiçbir ilgisi olmayan bu zevat açıkça bilmelidirler ki iktidarında saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadele alanında köklü adımlar atan AK Parti, iktidara geldiği günden itibaren yolsuzluğa karşı kapsamlı ve tavizsiz bir mücadele başlatmış, alınan tedbirler sayesinde Türkiye, yolsuzlukla mücadelede çok önemli bir mesafe kat etmiştir. AK Parti’nin yolsuzlukla mücadele konusundaki son derece kararlı olan bu tutumu, güçlenerek devam edecektir.
           Demokratik bir ülkede vatandaşların sorunlarını siyasi yollarla çözme çabası içinde olmalarından daha doğal bir durum olamaz. Vatandaşları siyasi alanın dışında tutmak, doğrudan onları hukuk devleti sınırları içinde çözüm üretme sürecinin dışına itmek anlamına gelir. Siyasal katılım hakkı, elbette ki sadece vatandaşların seçimlerde oy vermesi değil, kamu ile ilgili kararların alınması, uygulanması ve denetlenmesine katkıda bulunma yollarının açık olmasını ifade eder. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımız siyasi partilere üye olma, siyasi görüşlerini özgürce ifade edebilme ve partileri ya da partilerin izlediği politikaları eleştirebilme hakkına sahiptir. Ancak bu hak, hiçbir zaman Parti yöneticilerini direk hedef alıp onların kişilik haklarına yönelik tahkir ve tezyif edici veya Partinin yetkili organlarına rağmen onların görev alanlarına ilişkin o organlar adına re'sen yapılan beyanatları sosyal medyada paylaşma hakkı anlamına gelmez..!
      Bu itibarla görüşlerini paylaşan vatandaşlarımız partili ise partimizin disiplin kurallarına uyma gibi bir mecburiyetlerinin olduğu, asla unutulmamalıdır. Partili değil ise Partimiz adına değil ; kendi partileri adına
 başkasına zarar vermeyecek, Devletimiz ve Milletimizin bekasına, birlik ve beraberliğimizin bozulmasına sebep olmayacak her türlü fikrini gayet medeni bir şekilde yayma hürriyeti zaten Anayasal güvence altında bulunmaktadır.
        Bu bağlamda şunu önemle hatırlatmak gerekir ki Partili hiç bir görevli, Partinin amaç ve hedeflerine aykırı davranış ve çalışmalar içine giremez. Aksi takdirde Parti disiplinine muğayyir hareket etmiş olur ki Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında basın yoluyla incitici beyanlarda bulunmak, Partilinin “uyarma” cezası ile cezalandırılmasını, Parti içinde ve Parti faaliyetlerinde kişisel çıkar gözetir tutumlar sergilemek, Partilinin “kınama” cezası ile cezalandırılmasını gerektiren tutum ve davranışlardır.
        Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında gerçek dışı haber yaymak, iftira, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak, Partiden geçici olarak ihraç edilmeyi, Milletin ülkesi ve devletiyle olan birliğine ve bölünmez bütünlüğüne zarar verici faaliyetler içinde olmak, Kongrelerde menfaat karşılığı oylama sonuçlarına tesir etmek, Parti Yöneticileri, Üyeleri veya Parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak, Partiyi ve Parti çalışmalarını alet ederek çıkar sağlamak, Partili olmayı nüfuz sayarak kötüye kullanmak gibi eylem ve işlemler ise Partiden kesin olarak ihraç edilmeyi gerektiren disiplin suçlarıdır.
        Bu nedenle partili olsun yada olmasın hiç kimse bir dava partisi olan Ak Parti'ye gönül veren vatandaşlarımızın arasına nifak sokma gibi haddini aşan bir hakka sahip değildir. Zımnen de olsa böyle bir niyeti olanların partimizde yeri asla olamaz. Bu düşüncede olan zevatı deşifre etmek bizim asli görevlerimiz arasında olduğundan, sinsice hareket ederek partililerimizi bölmeye çalışanların, daha fazla zarar vermeden bir an önce Ak Parti'yi terk etmeleri, öncelikle kendilerinin yararına olacaktır...!
        Partimiz; binlerce yıldır aynı coğrafya üzerinde barış, dostluk ve kardeşlik içinde birlikte yaşayan, ortak bir kaderi paylaşan, sevinçleri, kederleri, kıvançları ortak olan tüm halkımızın partisidir. Siyaset, bir toplumun bugününü doğru kurallar ve yöntemlerle inşa etme ve geleceğini de doğru projelendirme iradesidir. Bu anlamda Partimiz, İlçemizdeki siyaset anlayışının tümden gözden geçirilmesi gerektiğine inanmaktadır.
       Siyaset anlayışımıza göre milletin iradesi esastır. Millet iradesini gölgede bırakacak hiç bir uygulamaya müsamaha gösterilemez. Siyaset bir rant aracı değil ; halkımıza hizmet etme aracıdır. Zira Partimiz, siyaseti topluma hizmet etmenin bir aracı olarak görür. Dolayısıyla partimiz, bir sınıf ve kesimin değil bütün vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu sağlamaya çalışır. Kamu gücünün kötüye kullanılması sonucu ortaya çıkan yolsuzluklar başta olmak üzere, her türlü yolsuzlukla mücadele partimizin öncelikli politikaları arasındadır.
       Öte yandan Partimize göre eğitim her alandaki kalkınmanın en önemli unsurudur. Eğitim alanında oluşacak zaaflar, hiç bir alandaki üstünlükle giderilemez. Buna karşılık eğitim alanında yakalanacak üstün seviyeler, diğer tüm alanların toplam kalitesini yükseltir. Eğitime bu bilinçle yaklaşan Partimiz, bu alandaki zaafları gidermeyi öncelikli hedeflerinden saymaktadır. Türkiye sevdası adıyla aydınlık ufuklara doğru başlattığımız yürüyüşümüzün varış noktasındaki onur ve gurur, bizimle birlikte yola çıkan herkesin olacaktır. Ak Parti, ideoloji dayatan veya rant dağıtan bir parti değildir, olmayacaktır. Partimiz, programındaki ilkeler çerçevesinde Türkiye’ye hizmeti esas alan bir kitle partisidir. Eski siyasi akla dayanan ayrışmaları reddediyoruz. Demokrasiye inanan, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, çoğulcu değerleri benimsemiş, ahlaki ve insani duygulara sahip olan herkese bu partinin çatısı altında yer vardır.
        Yukarıda tadat edilen nedenlerle anılan tarzda yapılan hiç bir paylaşım yada açıklamaya itibar edilmemesi, sadece Partimizin yetkili organlarının açıklamalarının takip edilmesi gerektiği hususu izahtan varestedir.
        Gayret, alın teri, ilkeli siyasi irade ve kararlılık bizden, teveccüh halkımızdandır. Allah milletimizin yâr ve yardımcısı olsun.
       Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yorumlar

Ad

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü,1,15 Temmuz gecesi,2,19 Mayıs Töreni Bozova,1,2.Geleneksel Yılın Annesi Ödülleri,1,300 Koyun Projesi,3,6 milyonluk dolandırıcılık,1,701 sayılı KHK ihraç listesi tam sayfa,1,Abide kavşağında kaza,1,açığa alınan öğretmenler,1,Açık Kapı,3,Açık kapı ile okuluna kavuştu,1,Açık Kapı Urfa,2,Adliye,2,Ağaç Dikimi,2,Ahmet Taşyürek,1,Ahmet Yaşar,1,Aile Bağları,1,AK Parti,19,Ak Parti Bozova,15,AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül,6,Akçakale,2,Akmağara Köyü,3,AKP,1,Ali Ekinci,2,Ali Tandoğan,1,Alt - üst soy sorgulama,1,ambulans,1,Anadolu Yıldızlar Ligi,1,Anadolu Yıldızları yarışıyor,3,Anneler Günü,1,Asayış,3,Asayiş,108,Asbest Borular,2,Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar,1,Ayhan Bilgen,1,Ayşe Sürücü,8,Bakan Eroğlu ağaç dikti,1,Bakan Fakıbaba,5,Bakan Fakıbaba Ağaç dikti,1,Başkan Çiftçi: Değerlerimizi markalaştırmalıyız,1,Bayram namazı kaç rekat,1,BBP,1,Bedelli askerlik,2,Bekir Özgül,1,Beşiktaş,1,Beşiktaş şampiyon,1,Birecik,2,Boğulma,1,Bozova,235,Bozova 23 nisan kutlamaları,2,Bozova 75. Yıl Mesleki Teknik Lisesi,8,Bozova 75.MTAL ve Gençlik Spor Kulübü,26,Bozova Ak Parti,3,Bozova Asayiş,16,Bozova Atatürk Barajı,3,Bozova Atgüden Köyü,1,Bozova Atgüden mahallesi,1,Bozova Barajı,1,Bozova Belediye Başkan adayı Suphi Aksoy,13,Bozova Belediye başkanı zeynel taş,4,bozova belediyesi,66,Bozova Belediyesi çocukları unutmadı,1,Bozova belediyesi ekim ayı meclis toplantısı,1,Bozova Belediyesi Halfeti'de,1,Bozova Belediyesi Uçurtma Şenliği,1,Bozova Belediyesinden Sağlık Semineri,1,Bozova bozuk yol,1,Bozova Çatak Gelin ve Damatların Fotoğraf Mekanı,1,Bozova Çatak sosyal tesisleri,4,Bozova Çatak Yolu Tamamlandı,2,Bozova Dağcılık,1,Bozova DBP kongre,1,bozova devlet hastanesi,4,Bozova Dutluca Mahallesi,2,Bozova eğitim-sen,1,Bozova Fıstığı,7,Bozova Fıstık sulama,1,Bozova Genç Memursen,1,Bozova Gençlik Merkezi,3,Bozova Haberleri,352,Bozova Halk Eğitim,5,Bozova Halk Eğitim Anneleri Unutmadı,1,Bozova Halk Eğitim Merkezinde Kutlu Doğum Haftası Sergisi Açıldı,1,Bozova Haşere Mücadele,1,Bozova HEM,4,Bozova Heyeti Spor Bakanlığı'ndan İlçemize Müjdelerle Dönüyor,1,Bozova iftar,1,Bozova Kadın politikaları,2,Bozova kan davası,1,Bozova kano,4,Bozova Kavşak yol,1,Bozova Kaymakamı,4,Bozova Kaymakamı kim?,1,Bozova Kaymakamlığı,33,Bozova Kayyum,1,Bozova kaza,1,Bozova Kent Parkı,2,Bozova Kermes,1,Bozova Kültür Merkezi Derneği,1,Bozova Kültür ve Sanat Merkezi,2,Bozova Memur Alımları,1,Bozova Memur-sen,1,Bozova misafirhanesi,1,Bozova Modifiye Araçlar,1,Bozova MYO,1,Bozova Okullar arası yarışma,1,Bozova Platformu,14,Bozova Sanayi sitesi,1,Bozova seminer,1,Bozova spor,4,Bozova Su Sorunu,1,Bozova Su Sporları,2,Bozova sulama,3,Bozova Şuski,7,bozova tapu sorunu,1,Bozova Tarım,7,Bozova teknek turları,1,Bozova Toki,1,Bozova toplu nikah,1,Bozova Trafik kazası Türkmenören,1,bozova turnuva,1,bozova vapurları,1,Bozova Voleybol Turnavası,1,Bozova yaralı asker,1,bozova Yılanları,2,Bozova Ziraat Odası,2,Bozova'da 'Vekilime Dokunma' Eylemi,1,Bozova'da arazi kavgası,1,Bozova'da at kurtarma,1,Bozova'da Bisiklet Dağıtımı,1,Bozova'da Doğa Yürüyüşü,1,Bozova'da FETÖ operasyonu,1,Bozova'da Gezilecek Yerler,1,Bozova'da Hamam-Fitness salonun 3 Boyutlu projesi,1,Bozova'da Köpek Saldırısı,1,Bozova'da Kupa Töreni,1,Bozova'da Kültür Cafe açıldı,1,Bozova'da Sosyal Sorumluluk Projesi,1,Bozova'da Su Sporları,1,Bozova'da Tarım,6,Bozova'nın 2017 nüfusu,1,bozova'nın gureğhleri,1,Bozova'ya 38 BİN METREKARE ASFALT,1,Bozova’da Dev Hortum,1,Bozovagücü,19,Bozovagücü spor,16,Bozovagücü U19,9,Bozovagücüspor,15,Bozovalı Fırıncılar,1,Bozovalı Gençler Okulları Onariyorlar,1,Büyük Göl,4,Büyükhan Mahallesi,2,Cemil Taş,1,CHP,3,Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da,5,Cumhurbaşkanı Urfa'ya geliyor,2,Çarmelik kervansarayı,8,Çiftçi,1,çizgili sırtlan,1,çoban köpekleri,1,Çok amaçlı sinema ve toplantı salonu,1,Çöl Varanı,1,Çöl varanı bozova öldürüldü,2,Darbe girişimi,1,Dart sporları,2,Dbp Bozova İlçe Örgütü,1,Dedaş,1,Deprem,2,Desteklemeler,1,Dicle,1,Dilek Kara,1,Dilek Öcalan,1,DSİ,5,Duru TV HD frekansı,1,Dünya,4,Dünyanın en zengini Jeff Bezos oldu,1,E-Devlet,1,Edessa TV HD Frekansı,1,Eğitim,27,Eğitim Haberleri,2,Ekonomi,19,Elektrik,2,Emniyet ve TSK İhraç Listesi Resmi Gazete,1,Engelli Haberleri,2,Eş Başkan fatma doğan Tüm Anneleri Etkinliğe Davet Etti,1,Eyyüpspor,1,Fatih aksoy,4,Fatma doğan,1,feridun yazar,3,Fevzi Demirkol,1,Fıstık yaprak döküyor,2,Fidan dikimi,1,Finansbank Bozova,1,Foto Galeri,8,Fuat Almas,3,Gasilhane,1,Gıda Tarım,4,GTV HD Frekansı,1,Güncel,248,Gündem,24,Güvenlik tedbirleri,1,hakan Akgün,1,Halepçe,1,Halepçe Katliamının 30.Yılı,1,Halfeti,2,Halfeti Kültür Şöleni,1,Haliliye,1,Haliliye Belediyesi Bozova'da,2,Haliliye Belediyesi Kadro sonuçları,1,Halk bank Bozova'da açılacak,1,Hamdi Dirier,1,Hangi ülke en çok sigara içiyor,1,Harran üniversitesi,3,Hava Durumu,1,Hayrat Yardım,1,HDP,41,HDP Bozova ilçe eş başkanları belli oldu,1,HDP Bozova ilçe Örgütü,14,HDP Gaziantep Milletvekili ve TBMM idare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul,1,Hidayet Sarı,6,hidayet sarı açığa alındı,1,Hilvan,2,HRÜ’de Açık Öğretim öğrencileri için yüz yüze eğitim başladı,1,Hüda Kaya,1,Hüda Par,1,İbrahim Ayhan'ın vekilliği düşürüldü,1,ibrahim Çoskun,1,İbrahim Özyavuz,1,ihsan açık,1,İl Müdürü,1,İlk yardımla hayat kurtar projesi,1,İnternet hızı düştü,1,intihar,1,İsmail Ercan,2,İstanbul'un Fethi Bozova'da coşku ile kutlandı,1,İş Güvenliği,1,İYİ Parti Şanlıurfa,14,İzzet Çiftçi,1,Kabacık Mahallesi,1,Kaçarsaluca yangın,1,Kanal Urfa HD frekansı,1,Kano yarışları,6,Kanserden korunmanın yolları,1,Karaköprü Belediyesi,4,Karpuzlu köyü,1,Kaymakam Göker,1,Kaymakam Sarı,1,kaymakamlık evsizleri ev sahibi yaptı,1,Kaza,2,Kedilere sıcak yuva,1,Kemal Kılıçdaroğlu,1,KHK,1,Kınalı Keklik,1,Kolon Kanseri,1,Kortej Yürüyüşü,1,kros yarışması,1,Kuraklık tehlikesi,1,Kutlu Doğum Programı,1,Küçük Göl,4,Kültür,8,Leyla Güven,1,Lgs,1,Lider Eğitim Ve Gençlik Merkezi,1,Madde Bağımlılığı,1,Mahmut Boğaakçakya,1,Mahmut Çakmak,23,Mahmut Yazar,6,Mazot ve Gübre desteği ne zaman,1,MEB,1,Medya,2,Mehmet akbaş,1,Mersavi Aşireti,2,Metef Fuarı,1,Meteoroloji 15.Bölge Müdürlüğü,1,MHP,1,Milli Eğitim Bakanlığı,1,Morg,1,Murat Doğan,1,Mustafa aşkar,1,Mustafa zurnacı,1,Müslüm Yıldız,1,Nevroz,1,nihat çiftçi,12,Nuray Altay,1,OHAL,1,Oklu kirpiler,1,Orman Haftası,1,ortatepe ilkokulu,1,Osman Baydemir,3,Oyun Tanıtımı,1,Ödüllü Masal Yarışması,1,Ömer Öcalan,2,ösym,1,pamuk desteklemeleri,1,Pamuk tarlası kuruyor,1,patlayıcı madde,1,Pokemon Go indir,1,Pokemon Tanıtım,1,Politika,4,Rabia Arslan,8,Rafadan Tayfa Göbeklitepe,2,Rahime ercan,1,Ramazan bayramı nasıl kılınır? Şanlıurfa Bayram namazı saat kaçta?,1,Regaip Kandili,1,Saadet Partisi,5,Sabahattin Cevheri,6,Sabri ertekin,1,Saf Mahallesi,1,Sağlık,27,Sağlık Bakanlığı,1,Sağlık Haberleri,9,saldırı,1,Saluc Mahallesi,1,sanat dünyası,1,Sancaktarspor,1,Sapık,1,Sebze ve meyve fiyatları,1,Seçim 2019,10,Selahattin Demirtaş,2,Semih Serdar Sarı,1,Semt Pazarı,1,Serap Can,1,Serhat Erdem,4,Seyahat,1,Siverek,4,siyaset,52,SODES Bozova,3,Sokak isimleri boya ile yazıldı,1,Sokak Lambaları,1,Söğütlü Köyü,1,Spor,101,Su Sorununu Bozova Belediyesi Çözdü,1,Su Taşkınları,1,Sulama Birliklerine 15 gün süre verdi,1,suphi aksoy,12,Suruç,10,Süleyman Deveci,3,Şanlıavşar Mahallesi,3,Şanlıurfa,29,Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi,4,Şanlıurfa GAP Havalimanı,1,Şanlıurfa Haberleri,3,Şanlıurfa Müftüsü,1,Şanlıurfa Valiliği,3,Şanlıurfa Valiliği Kurumsal Kimliği,1,Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna,1,Şanlıurfa Yolunda Buğday Yüklü TIR Devrildi,1,şanlıurfa'da dolandırıcılık,1,Şanlıurfa'nın Nüfusu,1,Şanlıurfaspor,6,Şaredariya Hewagê,2,Şaredarîya Hewagê Spor,1,Şehir Hastanesi Urfa'da ne zaman açılacak?,1,Şıhmüslim Bayar,3,Şurkav,1,Şuski,2,Şutso Başkanı,1,Şükrü Çiftçi,1,Tarım,76,Tarihçi-Yazar Talha Uğurluel,1,Tarihi Yapıdan taşlar dükülüyor,1,Taşeron Kadro Sonuçları,1,Taziye,6,taziye evleri,3,Tenekeci Mahmut Güzelgöz,1,Tır Devrildi,1,toplu taşım ücretsiz,1,Toz Taşınımı,1,Tramway,1,TRT,1,Tunalı'da kaza,1,turizm,4,Uğurhan Kuş,1,Ukranya,1,Ukrayna Ankara Büyükelçisi AndrııSybiha,1,urfa,2,Urfa Çiftçisine mazot ve gübre desteği,1,urfa dolandırıcılık,1,Urfa fıstığı,4,Urfa trafik kazası,1,Vali Abdullah Erin,4,vefat,1,Veysel Tipioğlu,1,Video Galeri,3,Viranşehir,3,Yaban Domuzu,1,yaprak sarması,1,Yaslıca Mahallesi,3,Yaslıca'daki Okulları Ziyaret Etti,1,Yaşam,24,Yaşar Kaya,1,Yavuz Sultan Mahallesi Bozova,1,Yaylak Gençlikspor,8,Yaylak Haberleri,12,Yaylak hayvan pazarı,3,Yaylak Mahallesi,7,Yaylak'ta kaza,1,Yazarlar,2,Yeni Bakanlar,1,yeni Bozova Kaymakamı,1,Yeni gelin ve Damatlar,1,Yeni KHK ihraç listesi 2018 ÖĞREN,1,Yeni sistem,1,yeryüzü sofrası bozova'da,1,Zekeriya Göker,8,Zemzem Gülender Açanal,1,Zeynel TAŞ,3,Zivanlı Mahallesi,1,Zuhal Çiftçkaya,13,
ltr
item
Bozova Haber: Ak Parti ilçe başkanlığından sert açıklama
Ak Parti ilçe başkanlığından sert açıklama
Ak Parti Bozova ilçe başkanlığından yapılan açıklamada, "son zamanlarda parti aleyhine bazı kesimlerin sosyal medya üzerinden parti teşkilatına yönelik ve ilçe de siyaseti yeniden dizayn etme girişiminde bulundukları gözlemlendi" denildi. Açıklamada partinin hedeflerine aykırı davrananlara ceza verileceği açıklandı.
https://3.bp.blogspot.com/-gdClr4nCInA/W2GvtuHQN8I/AAAAAAAAhK0/maLOi--JFig7BinHIHKA32y7oXWgC6yGQCLcBGAs/s1600/Ak%2BParti%2Bil%25C3%25A7e%2Bba%25C5%259Fkanl%25C4%25B1%25C4%259F%25C4%25B1ndan%2Bsert%2Ba%25C3%25A7%25C4%25B1klama.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-gdClr4nCInA/W2GvtuHQN8I/AAAAAAAAhK0/maLOi--JFig7BinHIHKA32y7oXWgC6yGQCLcBGAs/s72-c/Ak%2BParti%2Bil%25C3%25A7e%2Bba%25C5%259Fkanl%25C4%25B1%25C4%259F%25C4%25B1ndan%2Bsert%2Ba%25C3%25A7%25C4%25B1klama.jpg
Bozova Haber
https://www.bozovahaber.net/2018/08/ak-parti-ilce-baskanlgndan-sert-acklama.html
https://www.bozovahaber.net/
https://www.bozovahaber.net/
https://www.bozovahaber.net/2018/08/ak-parti-ilce-baskanlgndan-sert-acklama.html
true
8740637143223126714
UTF-8
Tüm yayınlar yüklendi Yayın bulunamadı! Tümü Devamı Cevap Cevabı iptal et Sil Yazar Ana Sayfa Sayfalar Yayınlar Tümünü göster Önerilenler Etiketler Arşiv Ara Tüm Yayınlar İsteğinizle ilgili herhangi bir gönderi bulunamadı. Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın. Pazar Pzartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara az önce 1 ay önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce dün $$1$$ gün önce $$1$$ bir hafta önce 5 hafta önce Takipçiler Takip et Kilitli içerik Kilidini açmak için lütfen paylaşın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın